Yoga

Nabízíme skupinové a individuální lekce, které vedou kvalifikovaní lektoři.

Yoga Studio

Láká Vás yoga (?), ale nevíte, jak se zorientovat v množství nabízených stylů? Níže naleznete krátké představení, které by Vám mělo usnadnit výběr toho správného stylu yogy.

Na začátek zmiňme několik kladů pravidelného praktikování yogy:
– naučíme se dýchat, využívat kapacitu plic, přes mocný dech ozdravovat své tělo,
– posilujeme svou vlastní vahou a zpevňujeme tak přirozeně své tělo,
– zlepšujeme pružnost a svalové napětí a tím předcházíme úrazům,
– zlepšujeme ohebnost kloubů a pružnost svalové tkáně,
– zlepšujeme držení těla,
– protahujeme zkrácené svaly,
– zlepšujeme vnímání a ovládání těla a působíme blahodárně na psychiku,
– v neposlední řadě vytváříme v těle teplo (oheň) a tak spalujeme přebytečné tuky a škodliviny.

Jemná yoga (chata yoga) je sestava nenáročných a jednoduchých jógových cvičení, má pro tělo a duši rekonvalescenční a terapeutické účinky. Spojením vědomého dýchání, pomalého zaujímání ásan a výdrže v nich, dochází k cílenému uvolnění fyzických, ale i psychických blokád, a tím dochází k redukci napětí a stresu. Hathayoga se zaměřuje především na zpružnění a zpevnění páteře, velkých kloubů a svalů, které mají tendenci ke zkracování. Lekci začínáme většinou v sedě či v leže, následují rotační / torzní pozice hathayogový Pozdrav slunci (Surja namaskar), stojné pozice (asány), dále pozice v sedu, v lehu a v kleku, a opět torzní / rotační pozice a závěrečná relaxace. Každá lekce se skládá z pranajámy (dýchání a vnímaní energie) – prány – energie, kterou pomocí plného yogového dechu (dechová vlna) dáme do pohybu asán (tělesných pozic) a závěrečné relaxace (meditace), její kvalita závisí na účinnosti pozic, které předcházely.

 

Ve dynamické józe (vinyasa yoze)  používáme dech udžaji (neboli dech zvučný) který je intezivnější, ozdravuje – okysličuje a prohřívá naše tělo. Dech udžaji je pránájámická (dechová) technika, při které se dýchá se zataženou hlasivkovou štěrbinou. Jedná se o jednu z nejjednodušších technik. Název vznikl spojením slov ud (=vzhůru) a džaja (=vítězství, úspěch).Na začátku hodiny většinou praktikujeme Pozdrav slunci (Surja namaskar A, B) – pozice sekvenčně jdoucí za sebou. Následují asány (pozice), které udržují tělo zdravé a pružné, mysl klidnou a vyrovnanou. Například polohy ve stoji povzbuzují, polohy v sedu uklidňují, torzní polohy pročisťují, polohy v lehu na zádech přinášejí odpočinek a polohy v lehu na břiše energizují. Jedná se o dynamickou a fyzicky náročnější formu cvičení. Na konci lekce je vždy závěrečné relaxace (meditace).

Kundaliní jóga je původní celostní jóga, zahrnující kromě fyzických cviků také meditace v různých podobách. Pracuje především na mozku, nervové soustavě a endokrinním systému. Říká se jí také “jóga vědomí”. Cvičí se pevně dané sestavy, tzv. Kriye, které mají konkrétní zaměření na tělesný orgán či psychický stav.  Sestavu doplňuje relaxace a meditace. Důraz se klade na správné dechové techniky a koncentrační body, Vede nás k rozšíření vnímavosti k sobě a druhým, upevnění fyzického zdraví rozprouděním energie, psychické uvolněnosti, schopnosti ovládat mysl a emoce a při dostatečně intenzivním praktikování k výraznému osobnímu rozvoji a transformaci.

 

Ashtanga Vinyasa Yoga – je jedna z nejrozšířenějších forem yogy v západním světě. Jedná se o dynamické ucelené série na sebe navazujících pozic (asán) dle systému indického učitele a zakladatele – sri Pattabhi Joise.
90 min vedené cvičení je určeno začátečníkům i pokročilým všech věkových kategorií a pohlaví. Cvičení bude zaměřeno na zkrácenou první sérii a mělo by vést k posílení, udržování dobrého zdraví a mobility. Yógové pozice (asány) plynule navazují jedna na druhou, hodně pozornosti se věnuje dýchání během cvičení. Série je ukončena závěrečnou hlubokou relaxací. Hodina může být návodem a inspirací k vlastní domácí praxi.

 

Gravidyoga neboli yoga pro těhotné. Těhotenství je jedinečnou a neopakovatelnou událostí v životě ženy. Žena se fyzicky i psychicky připravuje na nadcházející mateřství – její tělo se přizpůsobuje potřebám rostoucího miminka, její mysl zase zaměstnávají nezodpovězené otázky blížícího se porodu a následné péče o dítě. Yoga je jednou z aktivit, která může pozitivně ovlivnit tento přirozený vývoj – nápomoci měnícímu se tělu a zklidnit starostlivou mysl. Různé formy yogy přizpůsobují své klasické pozice fyzickým potřebám a možnostem budoucích maminek, vždy je však kladen hlavní důraz na tolik potřebné uvolnění, správné dýchání a bezpečné provádění pozic. Jak miminko roste, yoga pomáhá posílit a zformovat tělo, odpočinout si a vytvořit více místa pro miminko.